ผังรายการวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๓
รายการแนะนำ รายการศาสน์บัญชร ตอนที่ ๓๙ วันเข้าพรรษา
๐๙.๐๓ - ๑๐.๑๐
การสนทนากับเพชรา เชาวราษฎร์ “ราชินีจอเงิน”
๑๐.๑๐ - ๑๐.๑๕
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๘๐ พรรษา นวมินทราชาธิราช ตอนที่ ๘
๑๐.๑๕ - ๑๐.๒๓
ภาพยนตร์การ์ตูนไทยเรื่องแรก เหตุมหัศจรรย์
๑๐.๒๓ - ๑๓.๔๐
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
๑๓.๔๐ - ๑๓.๔๗
สารคดีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว
๑๓.๔๗ - ๑๔.๒๑
ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ตามรอยหลุมศพที่ลือไซต์ ชุดมรดกของไทย
๑๔.๒๑ - ๑๕.๒๐
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch ครั้งที่ ๑
๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๘
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๕.๓๘ - ๑๖.๒๖
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน ส่องพระ
๑๖.๒๖ - ๑๖.๒๙
รายการแนะนำ รายการศาสน์บัญชร ตอนที่ ๓๙ วันเข้าพรรษา
๑๖.๒๙ - ๑๗.๓๖
การสนทนากับเพชรา เชาวราษฎร์ “ราชินีจอเงิน”
๑๗.๓๖ - ๑๗.๔๑
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๘๐ พรรษา นวมินทราชาธิราช ตอนที่ ๘
๑๗.๔๑ - ๑๗.๔๙
ภาพยนตร์การ์ตูนไทยเรื่องแรก เหตุมหัศจรรย์
๑๗.๔๙ - ๒๑.๐๖
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
๒๑.๐๖ - ๒๑.๑๓
สารคดีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว
๒๑.๑๓ - ๒๑.๔๗
ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ตามรอยหลุมศพที่ลือไซต์ ชุดมรดกของไทย
๒๑.๔๗ - ๒๒.๔๖
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch ครั้งที่ ๑
๒๒.๔๖ - ๒๓.๐๔
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๒๓.๐๔ - ๒๓.๕๒
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน ส่องพระ