คลังความรู้/ภาพ
ภาพงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี รัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓